Дил баян а осмонов

Алыкул осмонов омур баяны

Дил баян а осмонов

Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган. 1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.

болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат. 1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.

Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. А.

Важно

Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы «Ардак белгиси» ордени, 1946-жылы «1941–1945-жж. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен сыйланган.

1950-жылы

Внимание

Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлөт. А. Осмоновго 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

1986-жылы Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысмы ыйгарылган.

Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп жана тоо чокусу (4060м), бир кеме «Алыкул» наамында.

А. Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М. Убукеев, Л. Турусбекова, С.

Суперстан: алыкул осмонов — суперстан

Дети и журавли. — Ф.: Мектеп, 1981. 6 с. Отчий край: Стихотворения и поэмы. Ф.: Кыргызстан, 1987. 256 с. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель. 1990. 303 с. Дети и журавли: Стихи. – Таллин: Ээсти раамат, 1984.
11 с. – эст. Я. Жалкоолор жана мышык. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1937. 8б. Перро Ш. Жомоктор. Ф.: Кыргызмамбас, 1937. 30 б. Пушкин А. С.

Поп жана анын кызматчысы Балда жөнүндө жомок. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1937. 16 б. Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар. Ф. Казань: Кыргызмамбас, 1938. 17 б. Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр. Ф.: Кыргызмамбас, 1940. 376 б. Ошол эле. — 1951. — 332 б. Ошол эле. — 1956. — 332 б.
Ошол эле — 1972. — 304 б. Ошол эле. — 1976. — 306 б. Ошол эле. — 1982.

— 300 б.

Алыкул осмонов. өмүр баяны

Каждый день он пишет по нескольку стихотворений, в том числе такие, как «Молдокул», «Желание», «Не волны, а лебеди…», «Груне Савельевне», «Женщине», «Четыре времени года на Иссык-Куле», «Поэт» («Народ поэта истинного чтит…»), «Что значит земля?», «Бешбармак», «Комуз», «От молодости отказаться смогу…». На берегу Иссык-Куля созданы стихотворения, составившие знаменитые послевоенные книги Осмонова: «Любовь» (1945), «Новые стихи» (1946), «Моя земля земля песен» (1947), «Для детей» (1947), «Новые стихи» (1949). Кроме того, Алыкул перевел в эти годы «Евгения Онегина» Пушкина, «Отелло» Шекспира, «Лейли и Меджнун» Алишера Навои, написал пьесы «Смерть героя» (1945), «Вторая бригада» (в стихах, 1947), «Ракия» (1947), «Сторож Кооман» (1947), «Абылкасым Джанболотов» (1949), «Серебряный родник» (1949) и другие.

Алыкул осмонов. чыгармалар жыйнагы

В послевоенное время Алыкул предстает перед нами глубоким и тонким лириком, большим мастером стиха. Он уверен в своих силах, мечтает о народном признании.

В 1945 году было написано стихотворение «Память обо мне»: Постелят мне камень, накроют песком, Но, если строка моя вспыхнет хоть в ком, Могильные плиты я сброшу с себя И в росной степи проскачу рысаком! В конце сороковых годов талант Алыкула достиг своего зенита.

Он мечтал быть услышанным не только своим народом, но и всеми народами нашей страны.

Он сам подготовил подстрочные переводы для своей первой книги на русском языке и, отправляя рукопись в издательство «Советский писатель», проявил художественный вкус, творческую смелость и самостоятельность суждений, выразив пожелание, чтобы его произведения были переведены С. Маршаком, И. Сельвинским, В. Звягинцевой, С. Липкиным крупнейшими мастерами поэтического перевода.

Алыкул осмонов

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген. Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат.

Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде, Т.Саманчин, Т.Байжиев, З.Бектенов «Манас» эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганын эскерте кетели.

Демек ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче, абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын жогорудагыдай метафоралардын, символдордун, тереңге катылган коддордун тили менен жазган. Бул боюнча Осмонакун Ибраимов чыгармаларын терең изилдеп ушундай пикирге келген.

Улуттук сөз өнөрүнүн бүгүнкүсү менен эртеңкиси туурасында ойлонуу, өзүнө талап коюу А.Осмоновду көп нерсеге милдеттендирди. Ошондуктан мурдагы жазгандары такыр жакпай, өз жараткандарын өзү жериди. Нечен толгонуудан кийин басмага даярдаган ырларынын жаңы жыйнагын өрттөп да жиберди.

Бул үчүн чоң жүрөк, ашкере баатырдык керек эле.

Кудайга миң мертебе калп айтса да, ырына миң мертебе калп айта албаган» бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес.

Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле.

Ал ыр болчу: Мен турмушта сараң, ачкөз эмесмин,Өктөө кылып: «Ай, аз бердиң», — дебесмин.Байлык, үй-жай, ден соолуктан ардактуу,Мага берсе, эки сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул төрт сап ыр эле аныктай алат. Ал өмүр бою бул шертинен тайган жок. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жаратат.

Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Бар бололу, түгөнбөйлү, курдаштар, Узак, узак, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да, Кайра кайтып жолугушчу жолдор бар.

СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. 1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн. «Ленинчил жаш» гезитинде, «Чабуул» журналында иштеген. Кийин акындын бир нече ырлар жыйнагы басмадан жарык көргөн. Оригиналдуу акындык жүзү 1945-жылы чыккан «Махабат» аттуу жыйнагынан таасын көрүнгөн.

Акындын поэтикалык жеңиши менен эстетикалык принциптери «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», «Ата журт» жыйнактарында дагы бекемделген. Бул жыйнактар кыргыз поэзиясын мурда болбогон реалисттик жаңы табылгалар, терең философиялык мазмун менен байыткан. Алыкул Осмонов 1935-1950-жылдар аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болду.

«Таңдагы ырлар», «Жылдыздуу жаштык», «Чолпонстан», «Махабат», «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери» деген жыйнактары жарык көрдү.

Алыкул осмонов – кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири. Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт.

Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

В то время уже создавалась новая реалистическая поэтика, окрепли поэтические голоса Аалы Токомбаева (1904-1988), Мукая Элебаева (1905-1944), Жоомарта Боконбаева (1910-1944), Жусупа Турусбекова (1910-1943) и других поэтов первого призыва.

По возрасту и литературному опыту Осмонов был моложе своих товарищей — основоположников кыргызской советской литературы, в 30х годах его поэтический голос еще не окреп, хотя он издал три книги «Песни рассвета» (1935), «Звездная молодость» (1937), «Чолпонстан» (1937).

В этих сборниках молодого поэта сразу бросается в глаза риторичность, декларативность, вторичность.

Самое огорчительное — он не обрел своего поэтического голоса, хотя при внимательном чтении стихотворений можно отметить такие удачи, как «Ночной голос», «Красные летчики», «Вперед, товарищи!», «Защитим свой класс», «Чапаев» и другие.

Алыкул осмонов омур баяны жана чыгармачылыгы

В годы войны он жил напряженной творческой жизнью, писал стихи о войне, перевел поэму Низами «Хосров и Ширин» (1941), пьесу Шекспира «Двенадцатая ночь» (1942), написал пьесы «Чолпонбай», «Любовь», «Кто это?» все о героях войны (1943).

В конце 1944 года Алыкул переживает, казалось бы, полный крах личной жизни: умерла его новорожденная дочь, ушла жена, обострился туберкулезный процесс в легких.

Но поэт не дал сломить себя тяжким жизненным обстоятельствам и все свои силы отдал творчеству.

В это время он часто бывал на берегах Иссык-Куля. Горячо любимое озеро питало его вдохновение. Здесь он написал свои лучшие произведения. Так, в конце ноября 1944 года он создает большой цикл стихотворений, ставших впоследствии основой знаменитой книги стихов «Любовь», с которой началось вхождение Осмонова в большую поэзию.

Источник: http://2440453.ru/alykul-osmonov-omur-bayany/

Дил баян а осмонов

Дил баян а осмонов

Түшүмдөй бир муӊ күндү элестетем…» (А.Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романында 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн көркөм чагылдырылышы). 17. Элден чыккан эл уулу (К.Маликовдун «Бал-бай» поэмасынын негизинде). 18. Ала-Тоонун мекенчил акыны (Ж.Бөкөнбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө). 19. «Кулун жал болсо мингеним, кулун тон болсо кийгеним» (К.

Жантөшевдин «Каныбек» романын-дагы Каныбектин образы). 20. «Узак, узак, узак болсун бул сапар» (А.Осмоновдун ырларындагы адам жана анын жа-шоосунун максаты жөнүндөгү ойлор). 21. «Мен тансам жаштан танам, ырдан тан-байм…» (А.Осмоновдун 100 жылдыгына карата). 22. Учурдагы аракечтик көйгөйү жана Р.Шүкүрбековдун «Жинди суу» термеси. 23. Махабат баяны (Ч.

Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Данияр менен Жамийланын сүйүүсү). 24.

Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. 14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат.

1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат.
1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт.

Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет.

Алыкул осмонов — өмүр баяны

Казань: Кыргызмамбас, 1937.  16 б. Чуковский К. Федоринанын шору: Ырлар.  Ф.  Казань: Кыргызмамбас, 1938.  17 б. Руставели Шота. Жолборс терисин кийген баатыр.  Ф.: Кыргызмамбас, 1940.  376 б. Ошол эле. — 1951. — 332 б. Ошол эле. — 1956.

— 332 б. Ошол эле — 1972. — 304 б. Ошол эле. — 1976. — 306 б. Ошол эле. — 1982. — 300 б. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Ыр менен жазылган роман. – Ф.: Кыргызмамбас, 1948.  160 б. Шекспир В. Отелло: Ыр менен жазылган трагедия. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949.

 152 б.

  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 1-том. 1964-ж.» (ырлар)
  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 2-том. 1965-ж.»
  • «Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 3-том.

Дилбаяндардын тематикасы

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган.

Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси. Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

Дилбаян а осмонов

Одинок я — нет отрады…» (К 200-летию М.Ю.Лермонтова.) 5. «Душа Печорина – засохшая от зноя пламенной жизни земля…» (По роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».) 6.

«Чичиков – подлинный провокатор жизни» (по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»). 7. Поэзия Фета – зеркало человеческой души…. (К 195-летию со дня рождения поэта.) 8. Человек и природа в лирике Ф.И.Тютчева 9.

Изображение войны в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».

10.

Достоевский – величайший реалист и пси-холог. 11. «Чехов был несравненный художник…» (К 155-летию со дня рождения писателя.) 12. «Человек – целый мир…» (По одному из произведений русской литературы ХIХ века.) ПО ЛИТЕРАТУРЕ ХХ века 1. Темы и мотивы поэзии Серебряного века. 2. Чем мне близка поэзия А.А. Блока? (К 135-ле-тию со дня рождения А. А. Блока.) 3.

«Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет…» (К 145-летию И.А.Бунина.) 4. Мой А.И.Куприн.

Источник: http://law-uradres.ru/dil-bayan-a-osmonov/

Дил баян а осмонов – Адвокатское бюро Вершина

Дил баян а осмонов

Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген. Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат.

Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси.

Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

К 145-летию со дня рождения писателя.) 5. Человек и природа в лирике С.Есенина. (К 120-летию со дня рождения поэта.)

  1. Нравственная проблематика повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

7. «Быть знаменитым некрасиво…» (К 125-ле-тию со дня рождения Б.Л. Пастернака.) 8. «Не с теми я, кто бросил землю…» (Патри-отическая тема в лирике А.Ахматовой.) 9.

« Василий Теркин» Твардовского – поистине редкая книга… 10. «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…»(По произведениям ХХ века.) 11.

Мой любимый герой (по произведениям Ч.Т.Айтматова). 12.

Мир детства в произведениях Ч.Т.Айтматова. СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ 1. «Страшнее слова нет – война!» (70 лет По-беды в Великой Отечественной войне.) 2. Зачем мне жизнь дана? 3. Экономика вокруг нас. (2015 год – год укре-пления национальной экономики Кыргызстана.) 4.

«Если не я, то кто?» 5. Край любимый! 6. Мир моих увлечений. 7.

Дил баян алыкул осмонов

Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу. Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди.

Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган. Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.

Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан. 1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. Сыйлыктары.
Алыкулда андай касиет, сапаттардын баары бар болчу.

Анын чыгармачылыгынын бурулуш учуру да дал ушул жылдарга туура келди. Бирок ажал ач колун сунуп, өлүм жакындап, суусу түгөнө берди. Көзү өткөндөн кийин, 1964-1967-жылдары чыгармаларынын үч томдугу жарык көрдү. 1984-1986-жылдары ырлары, котормолору, поэмалары менен драмалары кайрадан үч томго топтоштурулду. 1988-жылы Бишкектеги №68 мектепке, 1990-жылы №9 китепканага акындын ысымы ыйгарылган.

Кыргызстанда жалпысынан 20га жакын мектеп, тоо чокусу (4060м) жана бир кемеге Алыкулдун ысымы ыйгарылган. А.Осмоновдун алтымыштан ашык ырларына обон чыгарылып, М.Убукеев, Л.Турусбекова, С.Ишенов сыяктуу кинорежиссерлор акын тууралуу тасма тартышкан.

1986-жылы Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган. Сыйлыктары.

Дил баян а осмонов

Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, “Таңдагы ырлар” туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан.

Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.А.

Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн. Ошол эле жылы “Ардак белгиси” ордени, 1946-жылы “1941–1945-жж.

Источник: http://kvirinal.ru/dil-bayan-a-osmonov/

Адвокат Докин
Добавить комментарий